Sande/Sanne

flertall av Sandar, antagelig opprinnelig navn på sletten på vestsiden av elva, området som etter vikingetiden ble Sanne Herregård.

Sanne 1949Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Sanne 1949
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S