Rød

rydning fra ca år 1000 – 1350. De fleste lagt øde i senmiddelalderen.

Røed 1956 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Røed 1956
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S