Øtne/Utne

dativ av auk(?). Kan betyr rydningsland eller ytre tun.

Utne 1956 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Utne 1956
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S