Møllerød

det har vært møller i bekken som renner fra Isebakketjern. Navnet er fra senmiddelalderen.

Møllerød 1956 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Møllerød 1956
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S