Melleby

gården mellom Berger og Ramstad, første del kommer av gno medal, mellom, Medelby i Isædalum DN 1493.