Madam Arnesens vei

Fru Marthe Margrethe Ingvaldsen hjalp sin mann Christoffer lngvaldsen med å drive Borregårds brennevinshandel  i Gleng. I 1818 solgte Borregårds eier Marcus Gjee Rosenkrantz denne forretningen  til Ingvaldsen.

Da  Ingvaldsen døde og fru Marthe Margrete var blitt alene, manglet det så visst ikke på friere og tilbud.  Den  som gikk  av med  seieren  var  etter  hvert  lensmann Ole Arnesen  i Tune.  De  giftet  seg,  og lensmannen  flyttet  inn i væverbygningen, som var blitt  et sentrum  med  sin høkerforretning  og gjestgiveri.  Lensmann  Arnesen ble høker,  og madam  Arnesen  sto for spritsalget.  Det  forteller  litt om omsetningen at hun i 1827 hadde en spritkjele  som rommet 300 potter  (ca. 270 liter).

Madam  Arnesen ble enke for annen gang.  I 1836  solgte  hun bygningen med rettigheter  tilbake  til Borregård.  Hun hadde  ikke  barn,  og i 1862 opprettet  hun et testamente  som bla. inneholdt  bestemmelser om opprettelse  av et legat.  Legatets midler  skulle  benyttes til en håndarbeidsskole for fattige piker i Tune.  Skolen kom  i gang  i 1897 og fikk meget stor søkning.  På det meste var det opp til 40 elever på hvert halvårskurs.

Madam Arnesens vei er virkelig oppkalt etter en spennende  og fargerik person  fra vårt lokale miljø!

Se kart her.

Tekst: Yngvar Brusevold. Publisert i TuneRuner 34, mai 1997.

Comments are closed.