Kattekross

Betydning 1: kan komme av mannsnavnet Kati, kan også ha stått et kors her, kan også ha en nedsettende betydning og/eller merke ut noe som er smått.

Betydning 2: et sted hvor noen har opplevd noe mystisk, uforklarlig eller skremmende, f.eks. trodd de har møtt djevelen, gjerne i skikkelse av en svart katt. Han måtte derfor besverges, noe som kunne gjøres ved å sette opp et kors og framsi en bønn.

Kattekross 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S

Kattekross 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S

 

Comments are closed.