Kathinka Kjeves vei

Kathinka Kjeve  er kjent for flere saker.  Hun ble født på Hannestad  i 1872.   I 1912 overtok  hun praksisen  etter  da avdøde  «Ståla».  Det var vel ikke  bare  praksis  hun overtok.  Navnet  Ståla skulle også bli hengende  ved henne pa grunn av de metoder hun brukte til diagnostikk  og helbredelse  av sykdommer.

Det hun mest behandlet  var diagnosen  svekk  på barn.  Diagnosen  stilte hun ved å holde en øse med  smeltet  bly over hodet,  magen  og føttene  på bamet.  Etterpå  ble det  flytende  blyet  tømt over i et  kar med  vann.  Når  blyet  stivnet,  dannet  det forskjellige  figurer.  Ved å tolke  disse figurene  kunne hun da se om barnet  led  av fjellsvekk,  skogsvekk, vannsvekk,  luftsvekk  eller tilsvarende.   Som behandling  ble så barnet  badet  i det vannet  som blyet var smeltet  i.  Vannet  skulle ikke tørkes  av, men fordampe  på naturlig  vis. Denne  prosessen  tok like lang tid som sykdommen hadde  vart.   Madam   Kjeve   tok  etter  hvert  også  i  bruk  elektrisk   apparatur   til massasje  osv.

Kathinka  Kjeve  hadde  også  politiske  interesser.   Hun var med  på å stifte  Sarpsborg  Socialistiske  Kvindeforening  og Tune  Arbeiderparti.  Som representant  for det siste ble hun som første kvinne valgt inn i Tune  Herredsstyre  i 1908.

Veien ligger på Grålumåsen. Det er en kort veistubb – en sidevei  til Johan Nordtugs vei, som ble anlagt midt på 1960-tallet. Se kart her.

Tekst: Yngvar Brusevold. Publisert i TuneRuner 33, oktober 1996

Comments are closed.