Kallasten

Kan ha flere betydninger.

Betydning 1: første del temmelig sikkert navn på gård som ligger ved ferjested, fra gammelnorsk kalla, rope

Betydning 2: kan bety «berg uten vegetasjon, bart berg». Kal betyr bar, naken.

Kallasten 1956Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Kallasten 1956
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S