Isebakke

Betydning 1: fra elvenavnet Isa (gammelnorsk). Isa har også opprinnelig vært navn på elva fra Isesjø som igjen har gitt navn til Ise og Isetorp i Varteig.

Betydning 2: kan komme av at folk hentet is fra elva til bruk i husholdningen.

Isebakke 1956 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Isebakke 1956
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S