Helgeby

av mannsnavnet Helgi eller kvinnenavnet Helga.

Helgeby 1951 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Helgeby 1951
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S