Berge/Berger

naturnavn, dativ av berg (hensynsledd). Norsk språk har ikke dativ. Berger i matrikkel 1838 og i flere andre kilder. Berge i matrikkel 1903 men i merknadsrubrikken: alminnelig skrevet Berger.

Berger 1949 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S

Berger 1949
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S

Comments are closed.