Barlindveien

Hva i all verden har Barlindveien på Yven med navn å gjøre? Her må vi søke å finne svar i vår mytologi og Edda-diktningen. I eldre Edda finnes det nemlig et diktverk som blir kalt Grimnismål. I Ljodahattr-versemål handler diktet om at Odin besøkte kong Geirrød, hvis gjestfrihet han ville tolke. Odin er forkledd og kaller seg Grimne, som betyr den maskerte. Han blir svært uvennlig mottatt, og står bundet mellom to bål i åtte dager uten mat og drikke før han får noe å drikke.

Odin begynner da å tale. Blant annet forteller han om flere av de kjente gudene og hvor de bor. Om guden Ull fortelles det at han bor i Ydaler. Et annet norrønt navn på stedet er Yrvin (i dag Yven) som betyr BARLINDMARK. Når vi fra mytologien vet at  Ull var bueskytterguden, han som laget sine piler og buer av barlind, forstår vi at Barlindveien så vist har sin opprinnelse i vår historie.

Tekst: Yngvar Brusevold. Publisert i TuneRuner 33, oktober 1996

Comments are closed.