Grålum i Tune

Gården Grålum i Tune skriver seg fra før vikingetiden.  På gårdens grunn er det gjort flere gravfunn.  I Rødeboken fra 1397 er Lodem oppgitt som eier. Navnet står skrevet «Gralæimum". Det fortelles at gården er en såkalt "heimgård".  Skriveformen på navnet er blitt betydelig forandret. I 1593 skrives "Grallem", 11 år etter skrives det "Graalem". Gården er da omtalt som "fullgård".
Skrevet av Andrè Skjelle. Publisert i TuneRuner 14, juni 1987.

Eier av gården

Grålumstua i 1980

Grålumstua avbildet 1980. I dag en del av Tune Bygdemuseum
Foto: ukjent

Den første eier var altså Lodem, og han hadde gården for 700 år siden. En av de neste eiere var Eivind 0. Grålum.  Det ser vi av et dokument fra 1585. Efvindt Graallim var i 1591 med på å utferdige en beseglet fullmakt til hyllest av kong Kristian IV, og i 1610 den samme til prins Kristian. Wier, født i 1594, er oppført som eier i 1665 av fire huder i Graalum med Hundschind.

Etter Wier heter eieren Simon. Den neste er Andres Simonsen.  Han var født i 1652 og gift med Eli Asbjørnsdatter fra Blakkestad. De hadde sønnene Simon Andersen Grålum (født 1684), Wier Andersen Opstad og Nils Andersen Opstad.

Den første overtok Grålum, og han ble gift med Ragnhild Torbjørnsdatter (født 1684). De hadde sønnen Thorbjørn (født 1709). Han var gift med Anne Olsdatter Rostad, og de hadde sammen fire barn. I annet ekteskap med Oleane Larsdatter fra Aaserød hadde Torbjørn 9 barn.  Sønnen Thor (født 1806) overtok gården som var delt i to bruk, gårdsnr. 66, bruksnr.  1 og 2. En datter på gården Grålum ble sist i 1770 årene gift med Iver Thorkelsen fra Minge som ble eier av den nordre del av gården, 66 - 2. Ole Grålum bodde på denne gården. Han overtok Nordre Greåker, og sønnen, Petter Gate, var bruker her.

Det var i Iver Grålums tid et vekkelsesmøte med Hans Nielsen Hauge.
Møtet ble holdt i den gamle Grålumstua som var bygd på Anders Simensens tid. Anders Simensen var en mektig herre, eier av Grålum, Opstad søndre, halvdelen av Opstad nordre, Kitterød, Blakkestad og Nordre Greåker. Etter Iver Grålum fikk Peder Andersen gården.  Han var gift med Ivers datter (født 1802).

 
Den neste eier var Anders Pedersen, foregående eiers sønn. Anders var født i 1841 og døde  ugift i desember 1913. Gården var da solgt til Einar Østtorp, som i 1918 solgte den videre til Ragnvald Hannestad. I april 1920 solgte han den til Hjalmar Skjelle. I 1921 ble tunet på Grålum solgt til Tune kommune. Det skulle være museum her. Låven på Grålum brant ned i 1922, og nå står bare hovedhuset igjen. Grålum, gårdsnr.  66, bruksnr.  2 ble i 1891 solgt  av lensmann Arvesen til Thorvald Bjørnland som flyttet gårdstunet opp til Kongeveien inntil Store Tune.