Grålum gård

Knapt noen annen gård i gamle Tune har en så dramatisk og mangfoldig historie som Grålum gård. Gården er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1351, men den ble nok ryddet og tatt i bruk et par tusen år tidligere.
Skrevet av Knut Syversen. Kilde: Andrè Skjelle. Publisert i TuneRuner 25, desember 1992.

I slutten av 1500-tallet ble gården overtatt av Even Andersen Grålum, far til den slekta som kom til å bo på gården gjennom flere generasjoner. Han var bygdelensmann og tok seg av alle som brøt lovene. I kjelleren i hovedbygningen hadde han arrestlokale. Her satt også dødsdømte fanger. I 1611 fikk Even Grålum tre og en halv riksdaler for å holde "barnemordersken" Lisbeth Olsdatter med brød og øl mens bun i tre uker satt som fange i kjelleren. Lisbeth var ei ung jente på 18 år som skulle ha barn uten å være gift.  Da barnet ble født, døde det, og Lisbeth ble beskyldt for å ha tatt livet av barnet sitt. Hun ble dømt til døden og halshogd av bøddelen Rimer en kald og guffen oktoberdag i 1611 i Gamlebyen i Fredrikstad.

Grålumstua

Grålumstua på Tune Bygdemuseum

På 1600 og 1700-tallet måtte eieren av Grålum gård stille med dragon, dvs. hest og rytter i krigene mot svenskene.

I 1778 brant hovedbygningen på gården, men den ble bygd opp igjen samme året etter akkurat samme "lest". Bygningen som fortsatt er bevart, er med andre ord nøyaktig slik det tilsvarende huset var i 1351!
Da hovedbygningen ble bygd opp igjen i 1778, ble Iver Torkildsen gårdens eier. Han var gift med søster til Hans Nielsen Hauge (se rettelse under artikkelen), lekpredikanten som senere ble landskjent. Han kom til Grålum gård i 1796 for å holde ett av sine første møter. Det var den gangen forbudt for en ulærd å forkynne fra Bibelen uten prestens tillatelse. Både prest og lensmann møtte opp i Grålumstua den gangen i 1796 for å advare Hans Nielsen Hauge mot å holde slike møter. Da det i sin tid ble laget en film om haugianerne, var Grålumstua ett av "filmstudioene", og Andre Skjelle spilte kusk i filmen.

En av de siste som bodde på Grålum gård, var Anders Pedersen Grålum. Anders og hans måte å leve på og gårdens
videre skjebne er det ingen som har bedre kjennskap til enn Andrè Skjelle. Vi gir derfor ordet til Andrè som forteller videre:
Anders Pedersen Grålum var født i 1841 og døde i 1913. Han var ungkar all sin tid og hadde sin særegne å måte å leve på. Det fortelles blant annet at ved St. Hans-tider var det storvask på Grålum gård, og da ble Anders sine 52 skjorter vasket.
Anders var svært glad i det sterke. Det fortelles at når han var på torvet i byen for å selge smør og egg, hendte det at han sovnet på sleden etter en rus, men hesten fant alltid veien tilbake til stallen på Grålum.Anders’ trang til brennevin benyttet naboene seg av. For en flaske brennevin kunne han gjerne selge en parsell av gården sin. En gang var det en grensetvist mellom Anders og naboer på Opstad. Denne tvisten vant Anders, men da syntes naboene at han fortjente juling, og det fikk han.
Anders hadde sju kuer og noen ungdyr på basene i fjøset. Dessuten var ban pålagt av militæret å ha en militærhest på stallen, hesten som ble kalt en "tollerihest", bar navnet Piril. Ett mål av jorda på gården ble brukt til å dyrke poteter og grønnsaker, tre mål var byggåker, resten var til grasproduksjon og beitemark.

Det var Arne Aserød som sådde bygg-kornet, men det gikk ikke bedre til enn at Anders lot Piril gå på beite i byggåkeren. Plikten til å ha militærhesten Piril på stallen ble senere overtatt av Thorvald Bjørnland som eide Grålum gardsnr.66, bruksnr. 2.

Grålum gård var opprinnelig ett bruk. I Grålum-familienes glansdager omfattet gården også Greåker Nordre (Gata), Opstad søndre og halvdelen av Opstad nordre med husmannsplassene Bråten, Stubberud og Kitterød.

Grålum gård ble i 1913 kjøpt av Einar 0storp som i 1917 solgte den videre til Ragnvald Hannestad. I 1920 ble gården overtatt av Hjalmar Skjelle.
I 1921 kjøpte Tune kommune gårdstunet med Grålumstua og ti mål tomt. Fjøset og låvebygningen brant ned i 1922, bare det historiske og store våningshuset Grålumstua står igjen med historiens sus over seg.

Rettelse publisert i TuneRuner 52, 2006:
Det er blitt påstått at Hans Nielsen Hauge skal ha hatt en søster med navn Maria som skulle vært gift med Iver Torkelsen Grålum. Hans Nielsen Hauge hadde riktignok en søster som het Maria, men hun var ca. 40 år yngre enn den Maria som kom fra Minge til Grålum.