Tunetekniker’n

Siemkomitéen la fram en innstilling 29. oktober 1960 som foreslo at Østfold skulle få en teknisk skole, og at denne skolen burde ligge i Fredrikstad siden det var størst grad av industrialisering der. En lokal komité fikk oppdraget med å lage ferdig planer, tegninger og kostnadsoverslag over en teknisk skole på Glemmen.

Skrevet av Lars Cato Skaar. Publisert julekalenderen 2016.

Fylkesmannen mente derimot at dette var et fylkesanliggende og saken ble derfor overført til fylkestinget. Formann i fylkestinget var tidligere Tune-ordfører Karl H. Karlsen. Det ble nedsatt en ny komité, som tok utgangspunkt i "Fredrikstad-komitéens" forslag, men håndterte plasseringen som egen sak. De tilbudte tomtene i hhv. Skjeberg, Sarpsborg, Tune og Glemmen ble vurdert. De to første ble forkastet og det ble valgt mellom de to siste.
Det ble altså Tune som gikk av med seieren.

Byggekomitéen hadde sitt første møte 31. august 1962 med Karl H. Karlsen som formann og Martin Folkestad fra Varteig som varaformann. Byggearbeidene startet i juli etterfølgende år.

Undervisningen startet opp i slutten av august 1966, men skolen var da en byggeplass, så undervisningen startet på Valaskjold realskole - på kvelder og lørdager. Dette var en løsning for å kunne starte opp undervisningen så snart som mulig, selv om Tunetekniker'n ikke var ferdig på en god stund.

 

 

Skolen kom inn i eget bygg ved skolestart 1966, men det gjensto fortsatt mye arbeid. Rekkverk i trapper var ikke på plass og det manglet mye utstyr til ingeniørundervisningen.

Skolen ble innviet 3. mars 1967 og vi ser i bildeserien at Karl H. Karlsen holder tale i skolens gymsal.

Skolens videre historie og mer detaljer rundt starten av en 40-årig virksomhet kommer vi trolig tilbake til i medlemsbladet vårt ved en senere anledning.

På fargebildet nedenfor står det datert 1967 og det er litt for dårlig oppløsning til å se om bilene kan avsløre noe annet, men når vi vet at den gamle forpakterboligen og låven fortsatt sto da byggebildet fra 1966 ble tatt, synes trærne ved inngangen til Tunetekniker'n mistenkelig høye til å være plantet noen måneder tidligere.

Kilde: "Fra prestegård til ingeniørhøgskole : Østfold ingeniørhøgskole gjennom 25 år". 

Østfold Ingeniørhøgskole i 1967.

Foto: Widerøe Flyveselskap