Sanne og Soli bruksskole

Solli Bruksskole ca 1903

 

Kort fortalt

Opprettet: 1. januar 1825

Nedlagt: 1922

Levetid: 97 år

Modernisert: Ja.

Første skolestyrer: Lars Iversen Bruberg

Nedleggelsesårsak: Sanne og Soli Brug gikk konkurs

Overtagende skole: Sanne grendeskole

Status småskolen : Flyttet pga E6-utbygging. Omgjort til leiligheter.

Status storskolen: ukjent

Artikler:

Solliskolen

Sanne og Soli Brug var tidlig ute med skole. Allerede i januar 1825 ble etablert skole i andre etasje på kontorbygningen. Det var 20 elever det første skole året og eieren Carsten Tank  ga 1 bibel, 4 salmebøker, 30 eksemplarer av Herslebs bibelhistourie, 20 ABC-bøker, 2o danske lesebøker av Hallager og 10 stentavler.

De 20 elevene ble delt i to klasser etter kunnskap.

I 1830-årene var Sanne og Soli Brug i fremmede hender og det fikk konsekvenser for skolen. Sognepresten klagde til forvalter Hansen i 1837 og etter at lærer Lars Iversen sa opp sin stilling i 1840, tok man grep for forbedre skolen.

I 1851 tok Nils Johannesen Sogn over som lærer og var i stillingen helt til 1898. Sogn ble en legendarisk lærer - streng og glad i å bruke tampen og riset.

Skolen ble etterhvert gjort om til småskole og storskole. Sogn var lærer for storskolen som holdt til i et hus øst for Sanne gård. Småskolen holdt til i den såkalte "bygningen" like ved Sollibrua.

Skolen ble nedlagt i 1922 fordi Sanne og Soli Brug gikk konkurs.

Klassebilder

  • Sanne og Solli bruksskole i Tune ca. 1897. Til venstre lærerinne Netta Berge og til høyre lærer Sogn. Antakelig fotografert utenfor skoelstua på Sanne. Elevene er ikke navngitt.
    Fotograf: ukjent

Solliskolen