Lande skole

Lande skole i 1935

Kort fortalt

Opprettet: Høsten 1907

Nedlagt: Aktiv

Modernisert: Nytt skolebygg i 1915. Påbygget en etasje og renovert i 1955. Tilbygg innviet i oktober 1964. Nytt bygg med spesialrom og gymsal i 1972.

Overtagende skole: Lande barneskole.

Status 1. skole: Revet.

Status 2. skole: Revet.

Status 3. skole: Aktiv.

Artikler:

Lande skole

Barna på Lande gikk på Alvim skole frem til 1901. Da fikk Lande endelig sin egen skole, etter flere søknader til kommunen. Den første tiden holdt skolen til i drengestua på Tune prestegård, siden konfirmasjonsundervisningen allerede holdt til der. Barnetallet økte sterkt og behovet for et eget skolebygg meldte seg snart. Etter sommerferien i 1907 flyttet elevene inn i Lande skole, en to-etasjers trebygning i Kirkeveien 23, på prestegårdens grunn.

Dessverre var skolen overfylt allerede ved innflyttingen og allerede i 1915 sto en ny og større skole ferdig. Tomt ble kjøpt av Karlsborg Høvleri og Snedkerifabrikk. Den gamle skolen ble gjort om til lærerbolig og senere fikk også skoleinspektøren leilighet i huset. Navnet "inspektørboligen" ble hengende ved bygningen resten av dens levetid.

Skolen fra 1915 fikk påbygd en etasje og samtidig renovert i 1955.  Det var sterk befolkningsvekst på Lande etter krigen og allerede i oktober 1964 ble et nytt tilbygg innviet og et nytt bygg med spesialrom og gymsal sto ferdig i 1972.

Den gamle skolebygningen fra 1915 ble revet i 2006.

Klassebilder

  • Lande skole 1905.
    Lande skole 1905. Kilde: Lande - fra utkant til forstad

Lande skole (artikkel)