Kalnes Jordbruksskole

Opprettet: 14. oktober 1870

Modernisert: Ja.

Elevtall: 400

Navn/nettside: Kalnes videregående skole

Adresse: Sandtangen 85, 1712 Grålum

Artikler:

Barn på Kalnes

Kalnes gård

Smaalenenes Amt kjøpte Kalnes gård i 1865. Gården ble gjort om til straffeanstalt i 1868.

14. oktober 1870 ble Kalnes landbruksskole etablert.

Meningen med å etablere landbruksskole og fangeanstalt samtidig var at fangene skulle gjøre gårdsarbeid for elevene og elevene skulle fungere som fangevoktere. Det var nok ikke bare gode erfaringer med denne løsningen, for etterhvert ble straffeanstalten nedlagt.

Hovedhuset på Kalnes ble bygget nytt i 1901 og er fortsatt i full drift.

Gården har med tid og stunder blitt utvidet og navnet ble endret til Kalnes jordbrukshøyskole, men i 1990 gikk skolen inn i det videregående skolesystemet og heter i dag Kalnes videregående skole. Skolen består av 50 bygninger, 1500 dekar dyrket mark og 4000 dekar utmark. Skolen har 400 elevplasser.

 

  • "Borgen" omkring 1870 (ukjent fotograf). Etter at Smaalenenes Amt kjøpte Kalnes i 1865 ble det først omgjort til straffeanstalt i 1868 og i 1870 ble den landbruksskole. Meningen var at fangene skulle gjøre gårdsarbeid for elevene og elevene skulle fungere som fangevoktere. Det var nok ikke bare gode erfaringer med denne løsningen, for etterhvert ble straffeanstalten nedlagt.

Barn på Kalnes

Ungene på Kalnes

Kalnes gård