Hannestad skole

Kort fortalt

Opprettet: 1866

Nedlagt: 11. desember 1964

Levetid: 98 år

Modernisert: Ja. Skolen fikk nytt bygg på nabotomten i 1911. Den gamle skolen ble da lærerbolig.etasje. Innviet 12.11.1922. 

Nedleggelsesårsak: For få elever.

Overtagende skole: Tindlund skole.

Status første skolebygg: Ukjent

Status andre skolebygg: Revet

Status tredje skolebygg: Solgt til privat industriell virksomhet. 


Den første Hannestad skole lå i Skolebakken rett over veien for Hannestad båthavn. Akkurat hvor skolestua lå er ikke kjent men trolig var stue liten for allerede i 1866 sto den andre Hannestad skole ferdig. Den ble bygget på skrått over veien for Yven papirfabrikk (Greåkerveien 14) og som mange andre skoler var det klasserom i første etasje og lærerbolig i andre etasje. Det finnes kun ett kjent bilde av skolen og det er flyfotoet som ble tatt av Widerøe i 1950 (se i visningen over).

I 1911 sto den tredje Hannestad skole klar, på nabotomten. Den forrige ble da i sin helhet gjort om til lærerbolig.

Denne skolebygningen var virksom frem til skoleåret 1964/65. Elevene flyttet da over til Tindlund skole som ble innviet 11. desember 1964.

Skolebygningen ble solgt til Håkon Johansen. Bygningen eies i dag av Borg Armering.

Klassebilder

  • Hannestad skole 1920. Kilde Jan Gunnar Johansen