Hafslundsøy skole

Kort fortalt:

Opprettet: 1892

Nedlagt: 13. mai 1948

Levetid: 56 år

Modernisert: Nytt skolebygg i 1905. Ombygd og utvidet i 1919.

Overtagende skole: Hafslundsøy barneskole.

Status første skolebygg: Benyttes av Detroit Cars

Status andre skolebygg: Brent/revet

Status tredje skolebygg: Aktiv

Artikler:

Hafslundsøy skole brenner 

Vaskedag på øya.

Rødsøya hørte til Varteig kirkefjerdings skoledistrikt fram til 1861. Det var kun 22 barn på "øya" og de hadde dermed ikke krav på egen skole. Det ble allikevel holdt skole i huset til Lars Olsen Skjeggeby fram til 1886. Da ble elevene overført til Borregaard bruksskole.

Rødsøya ble etablert som eget skoledistrikt i 1892 og kretsen reiste "småskolen på Hougen" for egen regning. En ny og større skole ble snart påkrevet og den nye skolen sto ferdig i 1905. Den gamle skolestua ble brukt til forskjellige forsamlinger frem til Furuheim grendehus sto ferdig i 1939. Søndagsskolen på Rødsøya ble stiftet 9. februar 1909 og var brukere av bygget frem til 1995. Da sto Hafslundsøy kirke ferdig. Idag benytter Detroit Cars bygningen.

Edvard Strand fra Jelsnes skole ble ansatt som lærer da Rødsøya fikk ny skole i 1905. Etter drøye ti år var også denne bygningen for liten og den ble ombygd og utvidet. Skolen sto ferdig til skolestart i 1919. Det er ingen bilder av skolen før utvidelsen.

13. mai 1948 brant skolen ned til grunnen på grunn av feil i det elektriske anlegget (se egen artikkel). Etter at skolen brant ble den gamle skolebygningen, som nå var bedehuset, igjen brukt som skole. Thor Wang Olsen siteres: "Jeg gikk selv i 2. og 3. skoleår der med frk. Ytri som lærer. Vaktmester Martin Moa kom grytidlig for å fyre opp i den store svarte ovnen bak i rommet. Martin var en kjernekar som holdt skøy med oss unger ute i "skolegården" før vi skulle inn til time."

Det ble bygd en ny og langt større skole som ble innviet i 1952.

Klassebilder

  • Hafslundsøy skole 1897, elever født 1887: Første rekke fra venstre: Arnt Haven, Arthur Vestby, Ole Nilsen, Georg Gjerlaug, Olaf Olavesen, Alfred Gerhardsen, lærerinne frøken Dyrendal, Magdalena Arnesen, Jørgine ?, Magna Hasle, Anna Olsen og Arnt Nilsen. Andre rekke fra venstre: Anna Hasle, Ingebjørg Nordby, Emilie Karlsen, Borghild Nordby, Rebekka Gundersen, Kristine Kingsrød, Borghild Kristiansen, Hanna Arneberg, Marie Arneberg. Tredje rekke fra venstre: ? Olsen, Olaf Martiniussen, Hjalmar Skarpnord, Waldemar Eriksen, Alfred Olavesen, Ingvald Karlsen, Petter Nordby, Anton Kristiansen, Martin Olsen, Håkon Gundersen og Sigvart Larsen. Fotoeier: Anita Larsen Ross

Hafslundsøy skole brenner

Vaskedag på øya

Vaskedag på Espenestangen