Alvim skole

Kort fortalt

Opprettet: 1843

Nedlagt: Ikke avklart. Vet du? Kontakt oss.

Levetid: ca 130 år

Modernisert: Ja. Ny skolebygning i 1897 ved siden av den opprinnelige skolestua.

Nedleggelsesårsak: Endret opptaksområde, renoveringsbehov.

Overtagende skole: Lande barneskole, Grålum barneskole.

Status første skolebygg:  Bolig.

Status andre skolebygg: Benyttes av Tunhaug skole.

Artikler:

Alvim skole

Alvim skole var den første kommunale skolen i distriktet. Riktignok hadde det vært flere års drift ved skolene på Borregård og ved Sanne og Soli Brug, men dette var bruksskoler og det var bruket som sto for driften. Kommunen sto ikke for driften av Alvim skole alene. Nei, bøndene måtte betale for driften av skolen i et "spleiselag".

Skolen sto ferdig i 1843 og ble kalt "Klokkerskolen" eller "Klokkergårdsskolen" på folkemunne.

Skolen dekket da områdene Alvim, Yven, Sandesund, Tune gårdene, Lande,  Grålum og Stenerød. Et ganske stort område for en liten skole. Det gjenspeiles også i flere forsøk på å utvide skolen.

Det ble bygget en ny skolebygning som sto ferdig i 1897 og skolen fikk navnet Alvim skole og den gamle skolebygningen ble omgjort til lærer- og inspektørbolig. Alvim skoles bygg brukes fortsatt, nå som Tunhaug skole.

Den ble bygget i en tid da dødeligheten blant spedbarn sank drastisk, som medførte at skolekullene ble tilsvarende større. Allerede i 1914 ble det søkt om utvidelse av skolen. Det ble ikke funnet midler til nye skole, men etter første verdenskrig fant man en løsning ved å ta i bruk Alvim bedehus som avlastning for den trange plassen på Alvim skole.

Bedehuset besto i grunnen bare av ett stort rom og det var bitende kaldt der om vinteren, selv om det fyrtes godt i ovnen. De barna som satt bakerst måtte bytte plass med de barna som satt lenger fremme flere ganger i løpet av dagen , for å få tint seg opp ved siden av ovnen. I begynnelsen av 20-årene var det konkrete planer om nytt bygg, men da Alvimhaugen ble innlemmet i Sarpsborg kommune i 1925, sank antallet førsteklassinger fra 31 i 1924 til 9 i 1925. Dermed måtte man klare seg med det gamle skolebygget en stund til.

Alvim skole tilhørte Lande skolekrets etter andre verdenskrig, men på grunn av at elevkullene økte etter krigen, samtidig som Opstad skole brant, måtte det fortsatt holdes liv i Alvim skole. På 50-tallet ble Alvim skole brukt frem til den nye Grålum skole kunne tas i bruk i 1957. Det var fortsatt trangt på skolen og to klasser måtte derfor dele på ett klasserom, ved at noen gikk på dagtid og noen på kveldstid og i helgene.

Siden høsten 1980 er det Tunhaug skole som har bebodd bygningen. Kai Robert Johansen var lærer ved skolen helt frem til sommeren 2016.

Skolebygningen fra 1897 har adresse Knobels vei 2A, mens den eldste bygningen fra 1843 har 2B på veggen.

Klassebilder

  • Alvim skole ca 1900. Foto: ukjent

Alvim skole (artikkel)