Agnalt skole

Den første skolestua fra Agnalt vestre. Kilde: Agnalt skoles jubileumshefte

Kort fortalt

Opprettet: 1868

Nedlagt: 1. juli 2007

Levetid: 139 år

Modernisert: Ja. Nytt skolebygg i 1967.

Siste rektor: Inger Røkke Nybø

Nedleggelsesårsak: For få elever.

Overtagende skole: Grålum skole.

Status første skolebygg: Revet

Status andre skolebygg: Omgjort til grendehus 22. august 2015.

Status tredje skolebygg: Omgjort til grendehus 22. august 2015.

Artikler:

Agnalt skole - den første skoledagen på Agnalt skole

Skoleveiene

Agnalt skoles jubileumshefte (klikk på bildet)

Agnalt skole ble opprettet i 1868 og skolestua sto på Agnalt vestre.

 

Skolestua ble etterhvert flyttet til Agnaltveien. I 1893 flyttet elevene inn i et nytt skolebygg ved siden av den gamle. Adressen ble Agnaltveien 212.

Da elevene fra Minge og Holleby skulle begynne på Agnalt skole høsten 1967 måtte skole utvides. Det ble gjort i form av et nytt moderne bygg ved siden av skolebygningen fra 1893.

Skolen ble nedlagt 1. juni 2007 og elevene ble overflyttet til Grålum barneskole. Idag er gamle Agnalt skole grendehus og fortsatt i bruk.

Agnalt skole

Skoleveiene