Mathea Pedersen Bøe

Av  og  til kan  en  høre  segner om sterke menn i gamle dager,  menn  som  så  å si kunne løfte både kjerring  og hest og ta ryggtak  med selve  bamsen.
Skrevet av Leif Egerdal. Publisert i TuneRuner 12, september 1986.

Da er det  mer  sjelden  å høre  historier om særlig muskelsterke kvinner. Det fall seg slik at da jeg  en gang  skulle intervjue Josef Kristiansen  for TuneRuner,  fikk jeg en  del  verdifullt historisk   stoff  også  fra kona hans,  Borghild  Kristiansen.   Hun inviterte meg tilbake til   Sløyfeveien  på Greåker,  slik  at jeg  kunne  få en del data om hennes  uvanlig  sterke  tante:

Mathea Pedersen Bøe var  født i  1877 og døde  i 1959.  Hennes ektemann het Ole Pedersen  Bøe.  Han levde  fra  1874 til 1956.  Det  går  mange  historier   om  Matheas uvanlige  styrke  til kvinne  å være -.

En gang  var hun  i byen  hos kjøpmann Mikael Lund  for å kjøpe  en sekk rugmel. En  slik  sekk  veide   100  kilo.
Kjøpmann Lund  i Sarpsborg hadde lyst  til  å  erte henne og sa: «Du skal  få sekken  hvis  du klarer  å løfte  den  og bære  den  ut av butikken.»
Mathea  tok  kjøpmannen på  ordet,  kastet  melsekken på  ryggen og  bar den ned til båtstøa  i  Hølen  og lempet  den inn i  båten.
Så rodde hun hjem til Baterø, en gård  som  lå der  vannverket er  i dag, og bar  sekken  fra båten  og opp  på  stabburet  hjemme.

Mathea Pedersen Bøe

Bildet tatt på Bøe i forbindelse med Østfoldutstillingen i Sarpsborg i 1930. Familiene var naboer på gårdene Bø i Varteig, og reiste med båten Krabben fra Furuholmen, til byen. Sikkert en begivenhetsrik og hyggelig tur. Godt utstyrt som de er med yttertøy, paraplyer og ikke å forglemme matskrinene. Jenta foran: Margrethe Bøe Fra venstre: Anders og Annette Bøe, Mathea og Ole Pedersen Bøe.
Kilde: Østfold Fylkes Bildearkiv

En  annen  gang  mens Mathea var  et ærende i byen,  kom det et stort taterfølge til  Baterø.  Den  gangen  hadde  folk  flest en  viss  frykt  for  slike  omstreifere   som ikke alltid  var mors  beste  barn.
Dette taterfølge  var heller ikke av de enkleste.   Hjemme  på Baterø  Iå Matheas far syk til sengs.
Følget  tok seg derfor  til rette,  fant  fram  noe  av  den  maten  som var i  huset  og satt  og godgjorde seg  ved kjøkkenbordet da Mathea  kom  fra byen.
Da  Mathea  oppdaget hva  som  gikk  for seg,  åpnet  hun bare  utgangsdøra,  og stor og kraftig  som  hun  var,  var  det  bare  ett ord  som  skulle  til  før  taterfølget  måtte forlate  huset,  og det  var ordet  «UT»!