Lidvard Hagen

Vi vet at Lidvard Hagen var lærer, og at var født i Tune. Vi vet også at han var forfatteren av Tunes første bygdebok ”TUNE OG ROLVSØY HERRE-DER 1814 – 1914”. Denne boka har vært flittig bruk av historieinteresserte mennesker med behov for å vite mer om Tunes relativt nære fortid.
Tekst: Lars Hagen, publisert i TuneRuner 58 våren 2009.

Vi har registrert at forfatteren heter Lidvard Hagen, men det er stort sett det noen av oss, ja, kanskje de fleste, vet. Når Einar Bjørnland presenterer en fornøyelig historie om Kloke kvinner og nystekte vafler, og han forteller litt om Lidvard Hagen, så er nysgjerrigheten vakt.

Lidvard Hagen
Lidvard Hagen 1881 - 1960

Hvem var denne mannen?
Ad diverse omveier kom vi i kontakt med Lidvard Hagens sønn, Lars Hagen, som bor i Oslo og er 70 år gammel, og som var svært positiv og ga oss både tekst og bilder.

Min far var født 16.12.1881 i Tune og døde 2.2.1960. Han tok lærerskolen i Elverum i 1902 og gikk på Musikkonservatoriet i Oslo i 1903. Lærer ved Holleby skole 1904 – 05 og deretter ved Hauge skole på Rolvsøy til 1908.
Fra 1908 til han ble 70 år i 1951 var han lærer ved Kirkegaten skole i Sarpsborg.

Etter at han gikk av med pensjon, tok han diverse vikariater på skoler i Sarpsborg-området. Bl.a. så vidt jeg husker, var han en tid tilbake på Holleby skole hvor han begynte som lærer.
Fra 1906 til 1917 var han organist i Rolvsøy.

Han var videre formann i Sarpsborg Musikkforening i mange år og var musikkanmelder i Sarpen.

Han var medlem av bystyret i Sarpsborg i flere perioder og i flere år formann i vergerådet, formann i 17. mai - komiteen og lærernes representant i skolestyret.

I årene etter 1945 var han lenge formann i den lokale avdeling av Norges Automobilforbund og var blant de som tok initiativet til etableringen av Heimevernets bilavdeling. At han skrev bygdeboka ”Tune og Rolvsøy herreder 1814 – 1914”, forsto jeg at du var kjent med.