Lensmann Ole Arnesen

Tune hadde inntil 1872 lensmann sammen med Varteig, mens Rolvsøy inntil 1926 var underlagt Glemmen lensmannsbestilling. Fra samme år dannet Tune og Rolvsøy ett lensmannsdistrikt under navnet Tune og Rolvsøy lensmannsbestilling. (Tune herred 1839 – 1939, side 68)
Skrevet av Knut W. Syversen, publisert i TuneRuner 62, våren 2011.

Den første lensmann i Tune med Varteig,1) vi har sikre opplysninger om, er Ole Arnesen. I følge ”Tune og Rolvsøy 1814 – 1914” av Lidvard Hagen skal han være født på gården Stormoen i Odal, men dette må være feil. I kirkeboken for Tune kan vi finne: viede 3die   Juli 1828. Lensmand Ole Arnesen og Madam Marthe Margrethe Ingvaldsen.

Lensmann Ole Arnesen
Lensmann Ole Arnesen
1793 – 1859

Han født i Grue,  Lensmand i Tunøe, circa 34. Hun boende i Gleng, 40. Madam Ingvaldsen var enke etter ”Giestgiver C. Ingvaldsen Gleng” som døde 21. desember 1826 (Tune kb. 6, side 610, nr. 5).  Ole Arnesen ble altså født i Grue, nærmere bestemt på gården nordre Nord, 2) og fødselsdagen var 26. mai 1793 ( Grue kb.4, side 23, nr. 56). I 1815, 22 år gammel, flytter han fra Grue prestegjeld til Hafslund i Skjeberg(Skjeb.kb. 14, side 312, nr. 23) og tok seg arbeid hos Marcus Gjøe Rosenkrantz på Hafslund, der han ble fullmektig.

Ekteskapet med enken førte til at Arnesen fikk hånd om en anselig formue. Han tok over gjestgiveriet og høkerhandelen etter gjestgiver Christoffer Ingvaldsen, men det at han kjøpte lensmannsbestillingen i Tune og Varteig for 900 spd., må ha skjedd før bryllupet ettersom han allerede da var titulert lensmann. Arnesen sto på god fot med Pelly på Borregård som gjerne ville overta gjestgiveriet. Den såkalte ”Væverbygningen” rommet både gjestgiveri og høkerhandel, og Pelly overtok det hele i 1836.
Til gjengjeld fikk Arnesen Stenerød gård og en pengesum ved siden av.

Arnesen drev en mangesidig forretningsvirksomhet, og han hadde ikke alltid like rent mel i posen. I 1834 ble han nemlig anklagd for å ha tatt sportler urettmessig og for å ha drevet ulovlig brennevinshandel.

1)    I folketellingen for 1801 finner vi på Hunskin (Hunnskind) en Jochum Kierboe 54 år,
lensmann. Ellers i huset finner vi hans to sønner, hans søster, en tjenestepige  og endelig en
”Arrestandinde” med navn Birthe Amonsdatter.

Madam Arnesen 1787 - 1865
Madam Arnesen
1787 – 1865

2)    Postraneren Brede Arnesen Nord som ble henrettet på Mosseskogen høsten 1817 og Ole Arnesen hadde samme farsnavn, og begge kom fra gårdene Nord i Grue. Dette til tross ser det ikke ut til å være noe slektskap mellom dem. Brede ble født på plassen Pind under søndre Nord, mens Ole var gårdmannsønn fra nordre Nord.
Det må også sies ar lensmann Arnesen var en mann med stor forretningssans og tiltakslyst. Omkring 1850 var det planer om å bygge en kanal for fløting av tømmer fra Glengshølen, gjennom Landetjernet og via Torsbekken til Spikerbukta. Arnesen øynet her en mulighet til fortjeneste og kjøpte med en gang opp en del jordstykker på begge sider av Torsbekken. Selv om det ikke ble noe av kanalplanene, lå disse eiendommene i flere år til lensmannsgården Stenerød. Arnesen drev dessuten et teglverk på Nipeholmen og var medeier på Ise Mølle. På Munkholmen i Glomma hadde det helt fra 1600 tallet vært strømmøller. Arnesen kjøpte holmen for å utnytte den sterke strømmen på begge sider av holmen til industriell drift.

Lensmann Ole Arnesen døde på Stenerød 25. mars 1859 og ble gravlagt 9. april ved Tune kirke (Tune kb. 12, side 237, nr. 65). Alderen er oppgitt å være  75 år, men han var egentlig ikke mer enn  66. På side 164 i ”Tune og Rolvsøy herreder 1814 – 1914” av Lidvard Hagen står det: ”Efter et meget smertefuldt sykeleie døde lensmand Arnesen den 5. mars 1857 av blodforgiftning, foraar-saket ved skjæring av en liktaa.”
                         
Kilde: hvor annet ikke er oppgitt, er ”Tune 1800 − 1930” av Sven G. Eliassen side 90 og 367