Kristian Bingen

Tune kan ikke vise til så mange forfattere eller skribenter som har sine røtter i bygda. Jeg har lyst til å nevne en som etterhvert ble kjent i det ganske land. Hans navn var Kristian Bingen. Han ble født i 1888 og døde i 1969.
Skrevet av: Knut Fjellberg. Publisert i TuneRuner 37, oktober 1998.

Arbeidermagasinet
«Arbeidermagasinet» eller «Magasinet for alle» nummer 1 som kom ut i 1927.
Kilde Nasjonalbiblioteket.

I en årrekke holdt han til på det lille gårdsbruket sitt i  Agnalt i Øvre Tune. Einar Bjørnland har gjentatte ganger bedt meg skrive litt om forfatteren som nok kan være ukjent for de fleste.

Da jeg etter en del undersøkelser lyktes å få kontakt med hans datter, Tove Sall, som nå bor i Sverige, fikk jeg til min store glede tilsendt en artikkel om hennes far. Den stod trykt i dagbladet “Sarpen” i 1968 og var skrevet av journalist Knut Roen. Jeg gjengir artikkelen in extenso.

80 ÅR 
“Forfatteren Kristian Bingen fra Tune fyller 80 år fredag 20/12-68. Bingen har i sin tid vært en meget produktiv skribent. Det finnes neppe tall på de noveller, artikler og føljetonger som i årenes løp er blitt til på den lille gården hans like ved Sølvstufossen.

To bøker har han utgitt, begge etter krigen. “Han som ingen nevner” som kom ut i 1946, etter å ha ligget i manuskript fra 1940, og “Hvem vet hva en kan møte” i 1948. Sitt første bokmanus hadde han imidlertid ferdig så tidlig som i 1919, men den boken kom ikke ut, da den støtte på komplikasjoner som følge av streik og konflikter i de grafiske fag. Hans forfatterskap ble derfor mest kjent gjennom føljetonger i dagspressen – solgt og lest over det hele land. Mange er også de artikler han har forsynt pressen med gjennom årene, og likedan noveller. Han var blant annet i mange år knyttet til “Magasinet For Alle” som novelleforfatter. Til sarpsborgavisene har han i mange år vært en flittig bidragsyder, både til den tidligere “Glommen” og til “Sarpen”.

For en del år tilbake ble han dessverre rammet av sykdom, en sykdom som tvang ham til å legge vekk pennen.

Som menneske har Kristian Bingen alltid ønsket  å føre en stillfarende tilværelse, vennesel og grei mot alle. Da sykdommen rammet ham, flyttet han sammen med sin hustru til Sarpsborg, og 80 årsdagen vil bli feiret på Sarpsborg Pleiehjem. Det er  en lammelse i kroppen som har gjort ham avhengig av andre mennesker, men  åndsfrisk og vital er han fremdeles. Han hadde sikkert hatt mye å gi om skrivehånden bare hadde lystret.

Vi sender jubilanten og vår mangeårige medarbeider de beste gratulasjoner til 80 årsdagen.”