Rabakken som fartsarena

Rabakken var for hest og vogn en skrekkens distanse – svært bratt og med fjellknauser stikkende frem i dagn. Om vinteren svullet gulgrå issørpe nedover. Om sommeren måtte hestens baksele være godt festet, men tror du bonden klaget på vei oppover eller nedover. Nei, han sang! I mellomkrigstida hørte vi glade sangtriller å blande seg med spetakkelet fra vognhjula mens sola steg opp over horisonten i øst.
Skrevet av Per Egil Lundh og Einar Bjørnland. Publisert i TuneRuner 40, mai 2000.

NAFs stand på Østfoldustillingen i 1930

Norges Automobilforbunds utstilling under Østfoldutstillingen sommeren 1930 viser en løypeprofil av Rabakken.
Kilde: Digitalt Museum

Bonden skulle til mølla eller til Hans Olsen’s Eftf. For å handle grisefôr, for på lasset hadde han smågriser for torvsalg. Forretningen på torvet kunne gå dårlig i de harde 30-åra, og det var ofte like stor grynting på hjemveg som på morgenkvisten.

Men ikke hørte jeg noen klynking fra bonden. Han hadde tid til en prat med alle fastboende langs vegen. Ja, en av dem var alltid blidere og mer snakkesalig – ja litt mer høyrøstet enn han var på borttur. En guttepjokk undret seg sterkt over dette fenomenet. Dessuten kunne det hende at bonden kastet en 10-åring foran føttene p pjokken når han bukket dypt nok med møsselua i handa.

Vegen var kontaktskapende og trafikalt/menneskelig miljøvennlig og inkluderende – paradisisk?

Hva har bilismen gjort med oss? I den gamle tida var ikke Rabakken sandstrødd om vinteren. Da var den en arena for ake- og sparketurer. Folk kom fra byen om vinterkveldene. I stor fart med fest og moro bar det utover. Det gnistret fra meiene under mens stjerneskuddene regnet fra himmelen over.
Og sa var det billøp. Konkurransen var å komme raskest opp på toppen av bakken. Starten var krysset Gamle Kongeveg – gamle E-6.

Per Egil Lundh har i sin forvaring et programhefte fra 1929 som er et lite klenodium! Konkurransen teller mange kjente navn. Bilparken er helt og holdent amerikansk.  Til og med modellen Bugatti er representert.  Det var nok en riking fra Moss som var den heldige eier. Hadde vi hatt den bilen i dag hadde vi vært rike vi og! En utgave av «Reo» hadde heller ikke vært å forakte – eller kanskje helst et filmopptak av racet! God tur opp bakken.

Deltakerliste for bakkeløp med bil i Rabakken

Deltakerliste for bakkeløp med bil i Rabakken